Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som måste resa på ett dyrare sätt än andra eftersom du har en grav eller omfattande funktionsnedsättning som är varaktig.

Vem som får använda riksfärdtjänst regleras av Lag om riksfärdtjänst. Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla eller oro att resa med allmänna kommunikationer räcker inte för att vara berättigad. Resan ska vara till för rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Vart kan man åka?

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför Östergötlands län. Vissa länsöverskridande resor kan genomföras med ordinarie länsfärdtjänst om det är till destinationer som Östgötatrafiken trafikerar med sin vanliga trafik.

När ska man ansöka?

Du ska ansöka om riksfärdtjänst inför varje enskild resa och den kan beviljas efter utredning.

Du ska ansöka om din riksfärdtjänstresa i god tid, senast tre (3) veckor före avresedag.

I samband med jul och nyårshelgen förlängs ansökningstiden.

Vad avgör vilket färdmedel du får resa med?

I första hand prövar vi alltid din möjlighet att åka tåg eller buss med ledsagare och eventuella anslutningsresor med färdtjänstfordon. Det krävs särskilda skäl om du ska beviljas att resa med färdtjänstfordon hela resvägen, eftersom funktionsnedsättningens svårighetsgrad styr vilket färdmedel som får användas.

Vad gäller för ledsagare?

Om din funktionsnedsättning gör att du behöver hjälp under resan kan vi bevilja en ledsagare. Ditt behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan, inte till vistelsen vid resmålet. Om vi beviljar en ledsagare, får du själv skaffa denne.

Ledsagaren måste stiga på och av på samma plats som du. Ledsagare ska kunna ge dig den hjälp du behöver under resan. Fram- och återresa för ledsagaren kan beviljas om omständigheterna så kräver.

Kommunen betalar resan för ledsagare om det anses nödvändigt för resans genomförande. Om ledsagaren återvänder tidigare än du ska det billigaste färdsättet användas.

Vad gäller för medresenär?

En person som inte är ledsagare, men som vill följa med på resan kallas medresenär. Om ni reser med enbart allmänna kommunikationer, ska din medresenär själv betala hela sin faktiska kostnad.

Om ni reser med taxi eller specialfordon, ska medresenären betala en avgift som är lika stor som din.

Om ni reser med både taxi eller specialfordon och allmänna kommunikationer, ska medresenären betala sin faktiska kostnad för allmänna kommunikationer och en egenavgift för den sammanlagda sträckan med taxi eller specialfordon enligt förordningen om egenavgifter till färdtjänst.

Hur mycket bagage och hjälpmedel kan jag ta med?

Du får ta med bagage och som normalt bagage räknas två väskor per resenär. Du får också ta med de hjälpmedel som är nödvändiga för att du ska kunna genomföra din resa. Om du har ledsagare eller medresenär ska hen själv kunna ta hand om sitt bagage.

Du är alltid välkommen att höra av dig till medborgarservice om du har frågor.

Innehåll: Maria Karlsson

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Maria Karlsson

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg