Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Miljökontoret kontrollerar märkning av kemiska produkter

Sedan den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. I höst ska miljökontoret kontrollera om handlarna i Mjölby och Boxholms kommuner följer reglerna. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. I hela landet ska kommunala inspektörer kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker.

Bild på faropiktogram

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Hela kedjan

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

CLP-förordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förpackningsregler i förordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsplatser och hem

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Mjölby kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Under inspektionerna kommer miljökontoret att kontrollera följande:

  • Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen.

  • Att faromärkningen är på svenska.

För mer information, kontakta gärna:
Helene Rask, miljö- och hälsoskyddsinspektör
telefon: 0142-850 28

Innehåll: Miljökontoret

Senast publicerad: 2017-10-26

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Miljökontoret

Senast publicerad: 2017-10-26

Senast ändrad av: Mia Högberg