Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 11 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 11 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Uppföljning av kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetsplanPDF

4. Redovisning av kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplanPDF

5. Information om personalutskottets arbete och löneöversyn 2017PDF

6. Kommunens tillsyn över kommunens bolag, delårsbokslut för MSE

7. Preliminärt delårsrapportPDF

8. Utvärdering av Mjölby kommuns ledningssystemPDF

9. KostpolicyPDF

10. Medborgardialog inom området trygghet och säkerhetPDF

11. Framtida samverkansformer med PolismyndighetenPDF

12. Riktlinje för Mjölby kommuns krishanteringsrådPDF

13. Norrgården

14. Avveckling av bolag Nyköping-Östgötalänken AktiebolagPDF

15. Mötestider 2018PDF

16. Bredbandsstrategi för Östergötland 2017-2025, svarPDF

17. It-infrastruktur 2017-2025PDF

18. Rapportering av ej verkställda beslut inom omsorgs- och socialförvaltningenPDF

19. Entledigande från uppdrag i rådet för delaktighet

20. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

21. Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet

22. Anmälan av protokoll från personalutskottet

23. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

24. Anmälan av protokoll från rådet för delaktighet

25. Anmälan av delegationsbeslut

26. Inkomna skrivelser och meddelanden

27. Övriga frågor

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20
kommunstyrelsen@mjolby.se

Kommunstyrelsens sekreterare
Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-10-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-10-05

Senast ändrad av: Mia Högberg