Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 16 augusti

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 16 augusti. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Rapport från Mjölkulla

4. Tekniska nämndens äskande om tillägg av investeringsmedel 2017 till Mjölkulla avloppsverkPDF

5. PartistödPDF

6. Årsredovisining stiftelserPDF

7. Försäljning av Gudhem 1:6, fd Gudhems reningsverkPDF

8. Övergång till digitala läsplattor - kandidatuppsats

9. Ny kommunallag - informationPDF

10. Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsenPDF

11. Anmälan av delegationsbeslut

12. Inkomna skrivelser/meddelanden

13. Övriga frågor         

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-08-11

Senast ändrad av: Carina Åsman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-08-11

Senast ändrad av: Carina Åsman