Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 24 januari 2018
Mjölby kommun

Byggherrar får tävla om att bygga på Svartå strand

Många byggherrar intresserar sig för att bygga lägenheter i Mjölby och efterfrågar mark, särskilt på det nya området Svartå strand. Därför arrangerar nu Mjölby kommun för första gången en markanvisningstävling som innebär att företagen får lämna in förslag till hur man vill bebygga det natursköna området södra Björkudden, intill Svartån.

Flygfoto över Björkudden

Klicka för större bild

- Vi har fått ett flertal förfrågningar om att få bygga på det området och därför kom den här idén upp om att arrangera en markanvisningstävling berättar Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande. Det är fantastiskt roligt att intresset för Mjölby är så stort att vi för första gången kan göra en tävling utav det!

Respekt och fantasi

Kommunens intention är att på sikt utveck­la strandremsan väster om tävlingsområdet med en mindre kommunal badplats. För att få ett helhetsgrepp över hela tävlingsområdet ända ner till Svartån vill kommunen även få gestalt­ningsförslag på denna strandremsa.

Ett viktigt kriterium för den nya bebyggelsens placering och gestaltning, är att den samspelar med den bevarandevärda bebyggelsen och det omgivande naturlandskapet.

- Respekt för det befintliga och fantasi för det nya är ledord som bör genomsyra tävlingsbidraget, säger Cecilia Burenby. Byggnationen ska kunna beri­ka närområdet och Mjölby både funktions­mässigt och visuellt.

Tävlingsbidragen kommer också att bedömas uti­från bland annat arkitektonisk gestaltning, tillgänglighet och trygghet, trafik- och parkeringslösning samt anbudspris.

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag är den 22 september.

Här hittar du mer information om tävlingen: www.mjolby.se/bjorkudden

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande, telefon 0142-851 10

Ketil Kindestam, exploateringsingenjör, telefon 0142-851 34

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-07-13

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-07-13

Senast ändrad av: Mia Högberg