Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 27 april 2017
Mjölby kommun

Avgifter

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din äldreomsorg. Maxtaxan innebär att du som har insatser av äldreomsorg betalar maximalt 2013 kr per månad för vård och service.

Vad kostar äldreomsorgen?

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) kan variera från 0-2013 kronor per månad.

Prislista för tjänster och kost 2017

 

Serviceinsatser
Städ, inköp och tvätt                            384 kronor per månad

Omvårdnadsinsatser
Grundavgift i särskilt boende                 350 kronor per månad
Personlig omvårdnad 1                          350 kronor per månad 
Personlig omvårdnad 2                          587 kronor per månad
Personlig omvårdnad 3                          818 kronor per månad
Trygghetslarm                                      197 kronor per månad
Utredningsplats/växelvård                     72 kronor per dygn,
                                                           max 2013 kronor per månad 

Kost
Matdistribution, eget boende                       54 kronor per portion
Kost vid utredningsplats/växelvård            112 kronor per dygn
Helabonnemang kost i vårdbostad            3 369 kronor per månad
Kost vid biståndsbedömd dagverksamhet     68 kronor per dag

Avgiften bygger på ett beslut om insats och beräknas indivduellt för varje person. Mer information och beräkningsexempel finns i dokumentet, Avgifter vård och omsorg 2017PDF.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta handläggare på telefon 0142-857 31 eller 0142- 857 32.

Innehåll: Tove Frisk

Senast publicerad: 2017-03-17

Senast ändrad av: Tove Frisk

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Tove Frisk

Senast publicerad: 2017-03-17

Senast ändrad av: Tove Frisk

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
E-post: social@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen

Avgifter vård och omsorg 2017PDF

Blankett för beräkning av avgifterPDF