Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Studiebesök på reningsverket

Vi vill gärna berätta om vår verksamhet och Mjölkulla reningsverk! Därför välkomnar vi skolor och grupper att komma på studiebesök hos oss.

Ett studiebesök tar cirka 1-1,5 timma.

Vi tar emot studiebesök under månaderna april-maj samt september-oktober. Vi tar emot besök i mån av resurser och tid.

Besöksgruppen får vara max 15 personer. Vid besöksgrupper med barn under tio år rekommenderas att två lärare är med.

Vid besöket är det av säkerhetsskäl viktigt att lyssna på föredragshållaren och hålla er till angivna områden.

Kom förebredda, besöket ger mer om ni har viss grundläggande kunskap och är aktiva och ställer frågor.

Välkommen att höra av dig med förfrågan till VA-verket.

 

Service- och teknikförvaltningen

VA-verket
Telefon: 0142-850 92
VA-Verket@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in