Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Företagsraketen, 12 steg för ett bättre företagsklimat

Hösten 2016 antog kommunstyrelsen en handlingsplan, Företagsraket 2017, som ytterligare ska förbättra näringslivsklimatet i Mjölby kommun.

- Att våra företagare känner förtroende för kommunen är en grundbult för vår utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia V Burenby. Vi jobbar kontinuerligt för att dialogen ska bli bättre. Politiker och tjänstemän från alla förvaltningar och nämnder har nu genomgått Sveriges Kommuners och Landstings utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Vi vill öka förståelsen för företagens behov och skapa ett tillitsfullt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Från kommunstyrelsens sida ska vi varje kvartal följa upp vad som hänt på näringslivsfronten.

Samarbete

Under året har kommunen näringslivschef Claes Jonasson plöjt igenom och analyserat olika mätningar av näringslivsklimatet i Mjölby kommun.

- Vi behöver utveckla och förenkla kontaktytan mellan kommunen och företagen, säger Claes Jonasson. Med utgångspunkt i detta har vi tillsammans med företagarna i kommunen skapat något vi kallar Företagsraketen. Det är en tidssatt handlingsplan med sådant som vi själva kan åtgärda inom kommunen, och sådant som vi ska genomföra tillsammans med företagen.

Näringslivsråd

För att ytterligare öppna upp för näringslivet har även ett näringslivsråd med representanter från näringslivet och kommunen bildats 2016.

- Att förståelsen för och kontakterna med kommunen blir ännu bättre när det gäller företagarnas villkor och utmaningar, är livsnödvändigt för välmående och växande företag, säger näringslivsrådets ordförande Mattias Eriksson, som till vardags är logistikchef på Runsven. Jag tror att vårt nybildade näringslivsråd kan bli en bra gemensam arena för det fortsätta arbetet.

Företagsraketen - en handlingsplan

Kontakt

Näringslivschef

Claes Jonasson

Telefon: 0142-850 11

claes.jonasson@mjolby.se


Näringslivsrådets ordförande

Mattias Eriksson

Telefon: 010-250 07 06

mattias.eriksson@runsvengruppen.com

Innehåll: Claes Jonasson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-04
Publicerad: 2016-12-05

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in