Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Förskoleklass-årskurs 3

Grundskolan har cirka 160 elever från förskoleklass upp till årskurs tre. Eleverna är uppdelade i två klasser i varje årskurs med 2 pedagoger som grundbemaning. 

Vi skapar möjligheter att utveckla eleverna till sociala och ansvarstagande individer. Vi omprövar vårt eget förhållningssätt och pedagogiska metodval för att kunna möta eleven utifrån elevens sätt att lära och tillgodogöra sig kunskap.

  • Vi har tydliga och utvecklingsbara mål.
  • Vi tar ansvar för elevens rätt till en lugn och trygg arbetsmiljö.
  • Vi fångar upp eleven där den befinner sig, utifrån förutsättningar, intressen och förkunskaper. 

        Detta innebär att vi tar olika vägar mot samma mål.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in