Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Företagsraketen, 12 steg för ett bättre företagsklimat

Handlingsplanen Företagsraketen är framtagen i samverkan med företagen i kommunen och är ett led i att ytterligare utveckla näringslivsklimatet i Mjölby kommun.

En löpande och strukturerad dialog mellan kommunen och företagen är en förutsättning för en positiv utveckling både av näringslivet och för kommunen som en plats att bo, leva och verka i.

1. För att snabbare kunna möta företagarnas behov ska kommunens näringslivskontor utveckla etableringsgruppen och strategiska plangruppen. I båda grupperna ska det ingå representanter från de förvaltningar som har kontakt med företagen. Klart under hösten 2016.

2. I syfte att underlätta och effektivisera företagens kontakter med kommunen ska det skapas ”en dörr in”. Lotsfunktionen till kommunens olika förvaltningar och enheter ska förstärkas.
Klart hösten 2017.

3. För att skapa ökad förståelse för företagarnas villkor, ska kommunens näringslivskontor genomföra en fördjupad utbildning för alla tjänstemän i berörda förvaltningar.
Klart hösten 2017.

4. För att ytterligare förbättra näringslivsklimatet ska stora utvecklingsprojekt av betydande vikt, som till exempel ”Omlastningscentral Skänninge”, genomföras i samverkan mellan kommunen och företagen.
Löpande med omedelbar verkan.

5. Nämnderna ska anpassa den praktiska hanteringen av de kommunala taxor som berör näringslivet med syfte att förenkla och förtydliga taxorna.
Klart våren 2018.

6. Näringslivsfrågor ska vara en stående punkt på förvaltningschefsgruppens möten och i nämndernas ordförandegrupp.
Klart hösten 2016.

7. Kommunstyrelsen ska följa näringslivsrådets arbete för att säkerställa rådets förankring och genomslag i kommunens organisation.
Löpande med omedelbar verkan.

8. Kommunstyrelsen ska särskilt prioritera näringslivsrådets arbete med kompetensförsörjning.
Löpande med omedelbar verkan.

9. Varje förvaltning ska ta fram en utvecklingsplan för hur de kan verka för ett förbättrat näringslivsklimat.
Klart under våren 2017.

10. Myndighetsförvaltningarna ska förbättra och förtydliga rutiner i samband med överklaganden för att öka servicegraden till företagen.
Klart under våren 2018.

11. Kommunen ska tillsammans med företagen se över hur kommunal information om näringslivsfrågor når företagen på bästa sätt.
Klart under våren 2017

Företagsraketen som pdf-filPDF

Kontakt

Näringslivschef

Claes Jonasson
Telefon: 0142-850 11

claes.jonasson@mjolby.se

 

Till näringslivsrådet

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Claes Jonasson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-04
Publicerad: 2016-11-03

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in