Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Elevdatorer

Från och med höstterminen 2017 har alla elever i åk 6-9 i Mjölby kommun tillgång till en egen dator. Detta är ett led i en strävan mot att förbättra och utveckla utveckla lärmiljön i Mjölby kommuns skolor, och därmed ge våra barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar.

Skolutveckling och lärande med IT som stöd

Alla eleverna i årskurserna 6-9 kommer att disponera en för skolbruk specialanpassad dator av typen Chromebook.

Mycket av datoranvändningen kommer att handla om alla de möjligheter som G-Suite for education (tidigare benämnt GAFE) erbjuder. Förutom ordbehandling, kalkyl och presentation mm är Classroom en viktig del i elevernas arbete. Där presenterar lärarna uppgifter, läxor mm och eleverna gör sina inlämningar där.

Relaterad information:

Försäkringsvillkor HP CB 11 G4 EEPDF

Försäkringsvillkor Lenovo CB N22PDF

Kontakt

Verksamhetschef för för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se

 

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480