Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 24 april 2017
Mjölby kommun

Studiebidrag & studiemedel

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du ska studera på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar om du ska studera på heltid.

Studiebidraget är för närvarande 1 050 kr i månaden. Bidraget får du utan ansökan från första kvartalet efter det att du fyllt 16 år om du är svensk medborgare. Utländska medborgare skickar ansökan till Centrala Studiestödsnämnden. Studiebidraget ersätter barnbidraget som då upphör. Bidraget utgår för juni om utbildningen pågår i juni, dock ej för juli och augusti.

Adress och telefon till CSN

Centrala studiestödsnämnden
Hamngatan 13
Linköping
Telefon 0771-27 60 00
Hemsida www.csn.se länk till annan webbplats

Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som prövas med hänsyn till dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Beloppets storlek varierar från 285—855 kr per månad. Detta ansöker du om hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Innehåll:

Senast publicerad: 2016-07-11

Senast ändrad av: Andreas Söderberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll:

Senast publicerad: 2016-07-11

Senast ändrad av: Andreas Söderberg