Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 29 mars 2017
Mjölby kommun

Dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten från till exempel tak, gator eller genomsläpplig mark.

Dagvatten kan vara förorenat av bland annat metaller, olja, bekämpningsmedel och näringsämnen som kväve och fosfor.

Föroreningarna kan skada växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag. Kväve och fosfor kan bidra till övergödning vilket orsakar bland annat igenväxning och algblomning.

Föroreningarna kan komma från vägar, industrier, tvätt av fordon, läckage av drivmedel eller ogräsbekämpning.

Dagvatten ingår i benämningen avloppsvatten. Avloppsvatten består av spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industrier och liknande, det man i vardagen kallar avloppsvatten. Dräneringsvatten faller under dagvatten.

Innehåll: Jessica Johansson

Senast publicerad: 2017-03-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jessica Johansson

Senast publicerad: 2017-03-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Service- och teknikförvaltningen


Miljöingenjör

Jenny Persson
Telefon: 0142 - 859 14
jenny.persson@mjolby.se

Abonnentingenjör
Jessica Johansson
Telefon: 0142 - 857 48
jessica.johansson@mjolby.se

VA/Avfallschef
Leif Andersson 
Telefon: 0142-36 61 22 leifg.andersson@mjolby.se

Miljökontoret
Telefon: 0142 - 85000
miljo@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset Burensköldsvägen 11