Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Kotten 1-3

Kotten är en avdelning där trygghet, kärlek och omsorg är grunden i det pedagogiska arbetet. Tryggheten är en förutsättning för barnens lärande och utveckling.

Foto på ett lekrum.

Vårt arbetssätt genomsyras av pedagoger som är nära barnen, som uppmuntrar, stöttar och utmanar dem både individuellt och i grupp.

Ett pågående projekt på Kotten är babblarna som vi till hösten kommer att utveckla vidare. Babblarna är med oss i verksamheten på många olika sätt.
Varje figur symboliserar olika känslor, uttryck och intresseområde och material.
Det är främst ett språkutvecklade verktyg och vi arbetar med det utifrån läroplansmålen.

På Kotten arbetar vi även med hållbarutveckling. Där barnen är delaktiga, de skrapar tillexempel ner sina matrester i gröna påsen. Vi sorterar,plats och papper på vår avdelning som barnen sedan följer med upp och lämmnar vid vår källsortering. Vi använder oss av återbruksmaterial vid vårat skapande och det är en återkommande process hos oss.

Vill ni veta mer om hur vi arbetar på Kotten så är ni varmt välkomna att hälsa på!

Kontakt

Förskolechef

Therese Rudin

Telefon: 0142-856 35

therese.rudin@mjolby.se

 

Administratör

Maria Hammarström
Telefon: 0142-859 84

maria.hammarstrom@mjolby.se

 

Myran

Telefon: 0142-856 71

Kotten

Telefon: 0142-856 72

Ekorren

Telefon: 0142-856 76

Humlan

Telefon: 0142-856 74

Nyckelpigan

Telefon: 0142-856 73

 

Adress: Stugvägen 5, 590 18 Mantorp

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in