Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Digitala ansökningshandlingar

För att förenkla vår handläggning och förbättra servicen till dig som söker bygglov ser vi gärna att ni lämnar in er ansökan med tillhörande handlingar digitalt.

När du skickar in din ansökan finns det några saker som du behöver tänka på:

 • Välj rätt blankett för vad du vill göra (bygglov, anmälan eller förhandsbesked)

 • Blanketten fylls med fördel i digitalt, men måste skrivas ut för underskrift. Du får gärna skanna in den underskrivna ansökningsblanketten och skicka den digitalt.

 • Skicka om möjligt alla handlingar på en gång istället för vid flera tillfällen.

 • Om du kompletterar din ansökan med nya handlingar, ange vårt diarienummer i mailets rubrik.

 • Ansökan och handlingar som skickas in digitalt, skickas till byggnad@mjolby.se

För att vi ska kunna hantera era handlingar ska filen:

 • vara i pdf-format

 • vara skalenlig i sidformat A0-A4 och med rätt orientering (stående/liggande)

 • vara namngiven utifrån filens innehåll (till exempel ansökan.pdf, planritning.pdf)

 • inte vara ett dokument eller ritning som är fotograferat med kamera eller mobilkamera

 • endast innehålla en ritning eller handling.

Välkommen in med din ansökan!

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se

 

Ställföreträdande stadsbyggnadschef och bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88

 

Bygglovhandläggare och inspektör

Mats Spång

Telefon: 0142-859 29

 

Bygglovhandläggare och inspektör

Henrik Bergström
Telefon: 0142-851 59

 

Bygglovhandläggare och inspektör

Kristian Barkö
Telefon: 0142-850 61

 

Bygglovassistent

Lillemor Joelsson
Telefon: 0142-851 87

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Byggnadskontoret
Senast ändrad av: Stefan Kalm
Uppdaterad: 2018-02-25
Publicerad: 2016-03-04

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in