Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Arbetsprocess och bakgrund - minnesgåva

Februari/mars
Marknadsföring (hemsida, facebook, tidning)

April
Ansökningstidens utgång, förslag på gåva inlämnas av kulturarbetare, val av kulturarbetare

Maj
Prototyp visas upp, val av gåva, kontrakt upprättas med kulturarbetaren

Maj till januari
Tillverkning av vald produkt, leverans i slutet av januari

Bakgrund

I samband med en middag delar kommunfullmäktige, i enlighet med reviderade regler för minnesgåva för förtroendevalda och medarbetare i Mjölby kommun, varje år ut ett konstverk/konsthantverk.
Minnesgåvan delas ut till medarbetare som avgår genom pensionering och som fullgjort 15 års sammanhängande anställningstid i kommunen. Medarbetaren ska inte ha uppnått 25 års anställning i Mjölby kommun och fått 25 årsgåva.
Förtroendevald som fullgjort 12 sammanhängande år som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige och/eller som ordinarie ledamot av kommunal nämnd ska erhålla minnesgåva.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480