Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Bredband på landet

I kommunen har vi nät med bra kapacitet i tätorterna, men det finns många som bor eller har företag på landsbygden där goda förutsättningar saknas.

När det är glest mellan fastigheterna är inte utbyggnaden av nät alltid kommersiellt lönsam, vilken kan vara en anledning till att kommunen gör en insats för att kompensera där marknaden inte räcker till. Det kan vara genom ekonomiskt stöd eller andra åtgärder, som till exempel kan göra det lättare för de privata aktörerna att bygga ut näten.  

Utsikt Bredband (ett dotterbolag till MSE och Tekniska Verken) ansvarar för utbyggnaden på landsbygden och äger kommunens stadsnät.

 

Länkar om projektstöd

Broschyr om bredband på landsbygdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Råd och tips om byalagsprojekt från Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektstödsinformation från Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bredbandsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bredbandskontakter

El- och teleingenjör

Kenneth Hummelgren

Telefon: 0142-850 89

kenneth.hummelgren@mjolby.se

 

Utsikt Bredband AB

Försäljning: Thomas Stenlund
Telefon: 013-20 82 13

thomas.stenlund@utsikt.se

www.utsikt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480