Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 25 juli 2017
Mjölby kommun

Arbetslöshetsstatistik

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisas månadsvis.

Arbetslösheten är i juni 2017 6,5 procent för åldrarna 16-64 år. Det är lägre än både länet och riket som visade 8,4 procent respektive 7,2 procent.

843 personer är arbetslösa eller i program, vilket är något fler än i juni 2016 då det var 832 personer som var arbetslösa eller i program.

För ungdomar 18-24 år är arbetslösheten i juni 2017 9,1 procent. Länets nivå är 11,9 procent rikets nivå är 9,9 procent.

141 ungdomar är arbetslösa eller i program, jämfört med 159 samma månad 2016.

Arbetslöshetsstatistiken avser det så kallade obalanstalet, det vill säga de öppet arbetslösa och deltagare i program i relation till den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2017-07-14

Senast ändrad av: Thomas Gustafsson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2017-07-14

Senast ändrad av: Thomas Gustafsson

Kontaktperson statistik


Verksamhetscontroller

Anki Svensson
Telefon: 0142-859 41
ann-christine.svensson@mjolby.se

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress:
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11