Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Arbetslöshetsstatistik

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisas månadsvis.

Arbetslösheten är i november 2017 6,8 procent för åldrarna 16-64 år. Det är lägre än både länet och riket som visade 8,7 procent respektive 7,4 procent.

885 personer är arbetslösa eller i program, vilket är något färre än vid samma tid 2016 då det var 895 personer (lika med 6,9 procent) som var arbetslösa eller i program.

Bild på diagram över oblananstalet i arbetslöshet 16 till 64 år 2013-2017

För ungdomar 18-24 år är arbetslösheten i november 2017 8,9 procent. Länets nivå är 11,8 procent rikets nivå är 10,2 procent.

138 ungdomar är arbetslösa eller i program, vilket är färre jämfört med samma månad 2016 då motsvarande antal var 174 (lika med 11,2 procent).

Bild på diagram över oblananstalet i arbetslöshet 18 till 24 år 2013-2017


Arbetslöshetsstatistiken avser det så kallade obalanstalet, det vill säga de öppet arbetslösa och deltagare i program i relation till den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kontaktperson statistik


Verksamhetscontroller

Anki Svensson
Telefon: 0142-859 41
ann-christine.svensson@mjolby.se

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress:
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg