Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 21 september 2017
Mjölby kommun

Arbetslöshetsstatistik

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisas månadsvis.

Arbetslösheten är i juli 2017 6,5 procent för åldrarna 16-64 år. Det är lägre än både länet och riket som visade 8,6 procent respektive 7,3 procent.

850 personer är arbetslösa eller i program, vilket är något fler än i juli 2016 då det var 844 personer som var arbetslösa eller i program.

För ungdomar 18-24 år är arbetslösheten i juli 2017 8,4 procent. Länets nivå är 12,0 procent rikets nivå är 10,0 procent.

129 ungdomar är arbetslösa eller i program, vilket är färre jämfört med samma månad 2016 då motsvarande antal var 162.

Arbetslöshetsstatistiken avser det så kallade obalanstalet, det vill säga de öppet arbetslösa och deltagare i program i relation till den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2017-08-15

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2017-08-15

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Kontaktperson statistik


Verksamhetscontroller

Anki Svensson
Telefon: 0142-859 41
ann-christine.svensson@mjolby.se

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress:
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11