Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 29 maj 2017
Mjölby kommun

Arbetslöshetsstatistik

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisas månadsvis.

Arbetslösheten är i mars 2017 6,9 procent för åldrarna 16-64 år. Det är lägre än både länet och riket som visade 8,7 procent respektive 7,6 procent.

906 personer är arbetslösa eller i program, jämfört med 938 samma månad 2016.

Klicka på bilden för att förstora

För ungdomar 18-24 år är arbetslösheten i mars 2017 10,6 procent. Länets nivå är 12,6 procent rikets nivå är 10,7 procent.

166 personer är arbetslösa eller i program, jämfört med 196 samma månad 2016

Klicka på bilden för att förstora

Arbetslöshetsstatistiken avser det så kallade obalanstalet, det vill säga de öppet arbetslösa och deltagare i program i relation till den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2017-05-19

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2017-05-19

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Kontaktperson statistik


Verksamhetscontroller

Anki Svensson
Telefon: 0142-859 41
ann-christine.svensson@mjolby.se

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress:
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11