Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Arbetslöshetsstatistik

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisas månadsvis.

Arbetslösheten är i juli 2018 6,3 procent för åldrarna 16-64 år. Det är lägre än både länet och riket som visade 7,9 procent respektive 6,9 procent.

833 personer är arbetslösa eller i program, vilket är färre än vid samma tid 2017 då det var 850 personer (lika med 6,5 procent) som var arbetslösa eller i program.

Diagram överarbetslösheten.

Klicka för större bild.

För ungdomar 18-24 år är arbetslösheten i maj 2018 7,6 procent. Länets nivå är 9,4 procent rikets nivå är 8,2 procent.

121 ungdomar är arbetslösa eller i program, vilket är färre jämfört med samma månad 2017 då motsvarande antal var 143 (lika med 9,2 procent).

Diagram över arbetsösheten.

Klicka för större bild.

Arbetslöshetsstatistiken avser det så kallade obalanstalet, det vill säga de öppet arbetslösa och deltagare i program i relation till den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kontakt

Verksamhetscontroller

Anki Svensson

Telefon: 0142-859 41

ann-christine.svensson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480