Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Befolkning

Antal invånare kvartalsvis

Den 30 september 2017 har Mjölby kommun 26 959 invånare och vi närmare oss gränsen för 27 000 invånare. I förhållande till årsskiftet har antalet invånare ökat med 251 personer. 2016 var första gången på fem år som vi i slutet av året hade ett negativt födelsenetto (-38). Det var framför allt fler som avled under året än vad det brukar vara. Till och med tredje kvartalet 2017 har det fötts 240 barn och avlidit 227 personer och vi har åter igen ett positivt födelsenetto (+13). I Mjölby kommun brukar det födas ca 280 barn under ett år.

Klicka på bilden för att förstora

Till och med september månad 2017 var det 1 107 personer som flyttade in och 866 personer som flyttade ut ur kommunen, vilket ger ett positivt flyttnetto på 241 personer. I Mjölby kommun har inflyttningen de senaste fem åren varit ca 1 300 personer för helåret och utflyttningen 1 200 personer.

2016 hade vi ett positivt flyttnetto på 138 personer, vilket till stor del berodde på ett ökat migrationsnetto, det vill säja att fler invandrade och färre utvandrade.

SCB – Statistiska Centralbyrån har gjort en justering första halvåret 2017 med -3 personer.

Om vi jämför antalet invånare till och med tredje kvartalet 2017 med samma tid 2016 så har antalet invånare ökat med hela 294 personer. Det kan jämföras med en genomsnittlig ökning september till september de senaste fyra åren på 117 invånare.

Noteras bör att befolkningsstatistiken endast innehåller personer som är folkbokförda i kommunen.

Kontakt

Verksamhetscontroller

Anki Svensson

Telefon: 0142-859 41

ann-christine.svensson@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in