Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Många vill hjälpa flyktingar

Att så många människor är på flykt i Europa påverkar oss även  i Mjölby kommun, framför allt genom att fler ensamkommande barn och ungdomar söker sig hit. Kommunen arbetar med att ge barnen och ungdomarna boende, skolgång och annat stöd. Lokala hjälporganisationer arbetar också för att ge nyanlända det stöd de behöver.

Vi behöver fler jour- och familjehem

Om du är intressad av att bli familjehem eller jourhem är du välkommen att kontakta någon av våra resurssamordnare på telefon 0142-850 00.

Du kan också maila dem:
Resurssamordnare Kristina Lindström, kristina.lindstrom@mjolby.se
Resurssamordnare Madelene Klint, madelene.klint@mjolby.se

Vill du bli god man?

Det behövs också gode män som stöd för personer som inte är myndiga. Om du kan tänka dig att bli god man, kontakta Överförmyndarkansliet i Motala.

Telefon: 0141-22 50 40, overformyndaren@motala.se

Bli flyktingfadder!

Som fadder är du en viktig kontakt i det sociala nätverk som varje människa behöver bygga upp i sitt nya samhälle. Fadderskapet är ideellt och sker på fritiden. Hur ofta ni träffas och vilka aktiviteter som passar avgör ni själva, det kan vara allt från att fika tillsammanstill att ge tips och råd i praktiska frågor.

Om du vill bli flyktingfadder är du välkommen att höra av dig till flyktinghandläggare Anna Moberg.

Välkommen till språkcafé på biblioteket

Varje måndag klockan 17.30-18.30 anordnas språkcafé på biblioteket i Mjölby. Vi pratar svenska, fikar och har roligt tillsammans.
Alla är välkomna, även du som har svenska som förstaspråk.
Språkcaféet anordnas i samarbete med Röda korset.

Ensamkommande barn

Under sommaren har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat. Under hösten öppnar ett nytt boende för flyktingbarn i Skänninge. Det är omsorgs- och socialförvaltningens uppgift är att ta emot, utreda och placera barn och ungdomar i familjehem eller HVB-hem (gemensamt boende).

Skola och förskola

Skolpliktiga flyktingbarn börjar skolan så snart som möjligt från ankomsten. Nyanlända yngre barn får barnomsorg enligt samma regler som alla andra barn.

Mer om människor på flykt och nyanlända

Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen om etablering av vissa nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen, ny i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan du hjälpa i Mjölby kommun

Här kan du hjälpa till
Kommunen kan av lagliga skäl inte stödja eller organisera insamlingar. Du som vill stödja hjälparbetet kan vända dig till Röda Korset i Mjölby, organisationerna via länken eller till andra hjälporganisationer.

Exempel på frivilligorganisationer

Kontakt

Integrationssamordnare

Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68

anna-birgitte.moberg@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Mia Högberg
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-16
Publicerad: 2015-09-16

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in