Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Modersmålsundervisning

Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare och minst fem elever. När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att ordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.  Modersmål har en egen kursplan. Planen består av syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för ämnet modersmål.

Vem får undervisning i modersmål?


En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska, ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet eller om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (exempelvis finska och romani chib) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Vi erbjuder modersmålsundervisning i föjande språk:

 

 • Arabiska
 • Uzbekiska
 • Ryska
 • Dari
 • Persiska
 • Syrianska
 • Tigrinja
 • Litauiska
 • Engelska
 • Portugisiska
 • Thailändska
 • Bosniska/kroatiska/serbiska
 • Kirundi
 • Vietnamesiska

Hur anmäler jag önskemål om modersmålsundervisning? 

Anmälan till modersmålsundervisning görs på avsedd blankett. Blanketten finns att hämta i blankettarkivet.

Om eleven går i grundskolanska blanketten skickas till:

Integrationsenhetschef Helena Ånstad
Integrationsenheten, Lagmansgatan 34, 595 52 Mjölby
helena.anstad@mjolby.se

Om eleven går i gymnasieskolan ska blanketten skickas till:

Rektor Frida Engström, Kungshögaskolan
frida.engstrom@mjolby.se

Rektor Tor Ekström, Kungshögaskolan
tor.ekstrom@mjolby.se

Rektor P-O Niemi, Dackeskolan
per-olof.niemi@mjolby.se

Rektor Malin Limber, Dackeskolan
malin.limber@mjolby.se

Hur är undervisningen organiserad?

Modersmålsundervisningen ligger utanför ordinarie schema (oftast eftermiddagstid). Det ordnas ingen skolskjuts om undervisningen är förlagd på en annan skola än den skolan eleven tillhör. Betyg sätts av undervisande modersmålslärare.

Syfte med modersmålsundervisningen

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda sitt modersmål för sin språkutveckling och sitt lärande
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser i områden där modersmålet talas  utifrån jämförelser med svenska förhållanden

(UrLäroplan för grundskolan, Lgr 11)

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480