Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 24 april 2017
Mjölby kommun

Krisberedskap

Med kunskap om vilka risker som finns, och hur du ska göra när det oväntade sker, kan du känna tryggare och säkrare i vardagen och under krissituationer.  

Klarar du dig i 72 timmar?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, vill att alla  ska vara så förberedda att vi klarar tre dygn (72 timmar), utan stöd från myndigheter om det blir en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och mat, kunna hållas oss varma och skaffa information.

Om krisen kommer - en film från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Innehåll: Anna Sortelius

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Anna Sortelius

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg