Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 18 januari 2017
Mjölby kommun

Vi som jobbar här

Foto på arbetsmarknadschef Azadeh Pendari

Arbetsmarknads-koordinator
Bo Johansson
Telefon: 0142-854 96
bo.johansson@mjolby.se

Foto på ekonomiassistent Laila Pedersen

Arbetsmarknads-koordinator/Ekonomi-assistent
Laila Pedersen
Telefon: 0142-852 88
laila.pedersen@mjolby.se

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Personaladministratör/ Abetsmarknads-koorinator               Carina Lindåker
Telefon: 0142-854 33
carina.lindaker@mjolby.se

Arbetsledare
Café Norrgården
Vera Frankova

Handleder de personer som arbetstränar där, ansvarar för caféets inköp och försäljning.

Telefon: 0142-851 96
vera.frankova@mjolby.se


Integration
Arbetsmarknadsenhetens område integration, ansvarar för att överenskommelsen om flyktingmottagning mellan staten och kommunen följs. Ett annan uppgift är att göra en handlingsplan för nyanlända flyktingar i syfte att vägleda individen till egen försörjning och närmare arbetsmarknaden.

Vi arbetar också med studie- och yrkesvägledning, bland annat genom enskilda vägledningssamtal för att informera om utbildningar och behörighetskrav.

Vi sprider också kunskap om integration och mångfaldsarbete i kommunen. 

Vi samarbetar med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Flyktingmedicinskt centrum, Landstinget, Högskoleverket, universitet, domstolar samt offentlig och privat sektor.

Integrationssamordnare Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68
anna-birgitte.moberg@mjolby.se

Som integrationssamordnare ansvarar man för att överenskommelsen om flyktingmottagning mellan staten och Mjölby kommun följs och för att ta fram den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Kontakt med Försäkringskassan, Skatteverket, sjukvård och barnomsorg samt anskaffandet av lägenheter ingår också i tjänsten.


Arbetskonsulenter

Arbetskonsulenten och deltagaren utformar tillsammans en handlingsplan för att främja individen i nästa steg mot sysselsättning. Vid behov erbjuder vi vägledning, motivationsarbete, gruppaktiviteter, workshops och seminarier. När deltagaren är placerad i arbete/sysselsättning ska arbetskonsulenten vara kontakten och stödet mellan arbetsplatsen, deltagaren och Arbetsmarknadsenheten.

Drop in på:
Måndagar klockan 10.30–12
Onsdagar klockan 13-15

Foto på mångfaldsstrageg Sly Gouda

Arbetskonsulent
Integration

Rebecka Karlström

Informerar om behörighetskrav, utbildningar, studiemedel, yrken och arbetsmarknad.

Telefon: 0142-855 73
rebecka.karlstrom
@mjolby.se

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetskonsulent Birgitta Carlsson
Telefon: 0142-856 13
birgitta.carlsson
@mjolby.se

Arbetskonsulent
Thony Andersson
Telefon: 0142-859 18
thonyJ.andersson@mjolby.se

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetskonsulent
Lisbeth Ringman
Telefon: 0142-853 69
lisbeth.ringman
@mjolby.se

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetskonsulent
Göran Skyllmark
Telefon: 0142-850 18
goran.skyllmark
@mjolby.se

Arbetskonsulent
Adam Agouda
Telefon: 0142-854 88
adam.agouda@mjolby.se

Arbetskonsulent

Malin Rydberg

Telefon: 0142-859 11

malin.rydberg@mjolby.se

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetskonsulent Anthony Schaub
Telefon: 0142-859 61
anthony.schaub
@mjolby.se

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetskonsulent
Maria Åkerblom
Telefon: 0142-36 62 10
maria.akerblom
@mjolby.se
 

Arbetsterapeuter
Arbetsterapeuterna arbetar för att stärka deltagarens förmåga till aktivitet som främjar möjligheten att nå arbetsmarknaden. Det gör vi delvis genom att göra intervjuer och bedömningar för att kartlägga deltagarens behov och förmåga i förhållande till arbete.

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetsterapeut
Jan Newman
Telefon: 0142-856 18
jan.newman@mjolby.se

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetsterapeut
Anna Boodh
Föräldrarledig till och med 31 januari 2017

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetsterapeut
Ida Hårdh Eriksson Föräldraledig till och med 31 december 2017

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetsterapeut
Julia Andersson

Telefon: 0142-859 57
julia.andersson@mjolby.se

Foto på personaladministratör Carina Lindåker

Arbetsterapeut
Jennie Lilliedahl

Telefon: 0142-852 41
jennie.lilliedahl@mjolby.se

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2016-12-20

Senast ändrad av: Christoffer Sjögren

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2016-12-20

Senast ändrad av: Christoffer Sjögren

Arbetsmarknadsenheten


Telefon: 0142-850 00

Reception
Anna Jansson
annah.jansson@mjolby.se

Öppettider:                          Vardagar klockan 8-16
Lunchstängt klockan 12-13

Besöksadress: Vägledningscentrum           Norrgårdens Utbildningscentrum Industrigatan 9

Postadress: Arbetsmarknadsenheten           595 80 Mjölby