Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Integration och invandring

Mjölby kommun ansvarar för en bra integration för kommunens medborgare samt skola och bostad till nyanlända. Kommunen har ett särskilt ansvar för barn som kommer till Mjölby utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn och ungdomar.

För en god integration

För nyanlända utformas en handlingsplan i syfte att vägleda individen till egen försörjning och komma närmare arbetsmarknaden. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om integration i kommunen.      

Området innefattar även studie- och yrkesvägledning där vi informerar om utbildningar, behörighetskrav och enskilda vägledningssamtal.

Samarbetsmyndigheter är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland, Högskoleverket, Linköpings Universitet, domstolar samt offentlig- och privat sektor.

Kontakt

Integrationssamordnare

Telefon: 0142-850 00

integration@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480