Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Nedskräpning

Skräp i stadsmiljö, natur och längs stränder kan tyvärr vara en allt för vanlig syn. Miljöbalkens bestämmelser innebär att nedskräpning är förbjuden ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Plan- och bygglagen kräver att även privata tomter ska hållas i vårdat skick. Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall och se till att det inte hamnar på fel ställe.

Konsekvenser

Nedskräpning leder till att den lokala miljön förfulas, farliga ämnen kan spridas och barn och djur kan skadas. Många skräpföremål har en mycket lång nedbrytningstid. Nedskräpning medför även betydande kostnader för kommuner och skattebetalare varje år. Studier visar att i förlängningen skapar nedskräpningen otrygghet då en plats som är nedskräpad riskerar att dra till sig klotter och annan skadegörelse. Följden blir en plats som upplevs som otrevlig och otrygg att vistas på.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål på nedskräpning bör du i första hand kontakta den ansvariga fastighetsägaren. Gäller det kommunal mark kontaktar du service- och teknikförvaltningen via kommunens växel på telefon 0142-850 00.

Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefon 0200-88 03 11 eller genom att besöka Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du klagomål kring nedskräpning i naturen, eller om du inte får gehör för dina klagomål hos fastighetsägaren, kan du kontakta miljökontoret.

Klagomål om ovårdade tomter

Om klagomålet gäller ovårdade tomter bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte får gehör från fastighetsägaren kan du kontakta byggnadskontoret via kommunens växel på telefon 0142-850 00.

Mer information

För mer information går det att besöka följande hemsidor:
- Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in