Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun och politik

Kommun och politik

Service- och teknikförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens vatten- och avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och andra offentliga miljöer. Förvaltningen ansvarar också för kommunala fastigheter, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader liksom för kostservice och kommunal lokalvård. I uppdraget ingår även hantering av ny- och ombyggnader, hyresavtal för äldreboenden, bostadsanpassningsbidrag
och kolonilotter.

Förvaltningschef AnnKristin Rådberg

Kontakt

Förvaltningschef

AnnKristin Rådberg
Telefon: 0142-850 08

annkristin.radberg@mjolby.se

 

Fastighetschef

Viktor Broomé
Telefon: 0142-853 92

viktor.broome@mjolby.se

 

Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing
Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se

 

Måltids- och lokalvårdschef

Marie-Louise Nydahl
Telefon: 0142-858 77

marie-louise.nydahl@mjolby.se

 

Vatten-, avlopp- och avfallschef

Lars Edenhofer
Telefon: 0142-859 72

lars.edenhofer@mjolby.se

 

Administrativ chef

Velid Jahic
Telefon: 0142- 850 23

velid.jahic@mjolby.se

 

Projektchef

Christian Modin

Telefon: 0142-852 93

christian. modin@mjolby.se

 

tekniska@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480