Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Service- och teknikförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens vatten- och avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och andra offentliga miljöer.

Förvaltningen ansvarar också för kommunala fastigheter, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader liksom för kostservice och kommunal lokalvård.

I uppdraget ingår även hantering av ny- och ombyggnader, hyresavtal för äldreboenden, bostadsanpassningsbidrag
och kolonilotter.

Kontakt

Förvaltningschef

AnnKristin Rådberg
Telefon: 0142-850 08

annkristin.radberg@mjolby.se

tekniska@mjolby.se

 

Bitr Fastighetschef

Bo Johansson
Telefon: 0142-851 22

bo.s.johansson@mjolby.se

 

Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing
Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se

 

Måltids- och lokalvårdschef

Marie-Louise Nydahl
Telefon: 0142-858 77

marie-louise.nydahl@mjolby.se

 

Vatten-, avlopp- och avfallschef

Lars Edenhofer
Telefon: 0142-852 76

lars.edenhofer@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: AnnKristin Rådberg
Senast ändrad av: Jenny Ristorp
Uppdaterad: 2018-09-17
Publicerad: 2015-01-01

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in