Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Drogförebyggande

Mjölby kommun samordnar ett strategiskt långsiktigt drogförebyggande arbete inom ANDT.

Drogförebyggande arbete innebär insatser mot skador orsakade av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak – vi kallar det ANDT. Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) är ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna ANDT-arbetet.  

Det övergripande syftet med det drogförebyggande arbetet i Mjölby kommun är att bidra till en hållbar utveckling genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Kommunen har tagit fram en ANDT-strategi för att ange riktningen i kommunens arbete mot ANDT och utgöra utgångspunkt för nämndernas och förvaltningarnas konkreta åtgärdsplaner. Strategin följer de nationella målen.

Handlingsplan

Utifrån ANDT-strategin har kommunen tagit fram en konkret handlingsplan som ska vägleda förvaltningar och verksamheter i ANDT-arbetet. Handlingsplanen bygger på de mål som definierats i kommunens ANDT-strategi.

Den nationella strategin mot ANDTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölby kommuns ANDT-strategiPDF

Mjölby kommuns handlingsplanPDF

Kontakt

ANDT-samordnare

Säkerhetssamordnare Roger Max
Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in