Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Trygghetsteamet

På Trojenborgsskolan arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö, både den fysiska och den psykiska. Alla vuxna i skolan har ett särskilt ansvar för att alla elever skall känna sig trygga och vara sedda i skolan.

Varje basgrupp utser en kamratstödjare som utbildas och ingår i hela skolans trygghetsteam där också ett antal vuxna också finns med. Som kamratstödjare har man ett särskilt förtroendeuppdrag som går ut på att uppmärksamma, stödja och kontakta vuxna vid misstanke om kränkande behandling. Missbrukar man förtroendet ska man inte längre vara kamratstödjare.

Arbetet i gruppen utgår från vår plan mot kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480