Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 28 juni 2017
Mjölby kommun

Projekt e-serviceverkstäder

Mjölby kommun har deltagit i det regionala projektet "E-serviceverkstäder" som har varit en förstudie i hur icke digitalt delaktiga får stöd att bli digitalt delaktiga och kan använda sig av offentliga e-tjänster.

Film (cirka 10 min) om projektet e-serviceverkstäder

Drop in på biblioteket i Mjölby, varje torsdag

Projektet e-serviceverkstäder har pågått under perioden september 2013 - augusti 2014.

Vi har organiserat projekt e-serviceverkstäder som ett samarbete mellan biblioteket och medborgarservice; två verksamheter som ligger vägg i vägg i stadshuset i Mjölby.

Lära, testa, använda

Biblioteket i Mjölby har varit en mötesplats för att lära, testa och använda ny teknik. Varje torsdag har det varit öppet hus i bibliotekets digitala verkstad, dit man kan komma med frågor om internet, e-tjänster och datorer.

Vidare har biblioteket i samarbete med studieförbundet Medborgarskolan och Seniornet Sweden bedrivit nybörjarkurser för personer som är ovana vid internet.

Under våren 2014 anordnades en serie workshops på temat "frihet och säkerhet på nätet". Kursen "sociala medier för politiker" lockade tio deltagare och anordnades under augusti månad (inför valet) som en del i projektet.

Maria Karlsson, chef för medborgarservice

Medborgarservice har under projektperioden utrustats med en "medborgardator" med talsyntes.

Tanken är att man där ska kunna få individuell hjälp med att använda kommunens e-tjänster.

Handledning vid datorn ska kunna ges av kommunens handläggare av e-tjänster.

Forum för medborgardialog

Projektet e-serviceverkstäder har haft ett delat projektledarskap mellan Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef, och Maria Karlsson, chef för medborgarservice.

Carina Brofeldt, utvecklingschef i kommunen, har suttit i projektet styrgrupp. Frågor som väckts under projektets gång är:

- Ska kommunens e-serviceverkstad hantera frågor som berör andra myndigheter?

- Hur hanterar vi frågor av etisk karaktär till exempel hjälp med bankärenden och inköp på nätet?

- Kan en e-verkstad användas för att fånga in synpunkter och vara ett forum för medborgardialog?

- Hur får man till ett samarbete kring en e-verkstad med andra myndigheter såsom landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen med mera?

Innehåll: Anya Feltreuter

Senast publicerad: 2017-03-30

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Anya Feltreuter

Senast publicerad: 2017-03-30

Senast ändrad av: Mia Högberg

E-verkstäder


Anya Feltreuter
Bibliotekschef
Telefon: 0142-85104
anya.feltreuter@mjolby.se

Maria Karlsson
Chef för Medborgarservice
0142-85068
maria.karlsson@mjolby.se

Carina Brofeldt
Utvecklingschef
0142-85156
carina.brofeldt@mjolby.se

Carina Johansson (fp)
Ledamot av kommunstyrelsen och styrelsen för regionförbundet Östsam

0142-20468
070-8886191
carina55@hotmail.com