Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 17 februari 2018
Mjölby kommun

Fordonstvätt

En fordonstvätt räknas som en miljöfarlig verksamhet och ger utsläpp av metaller, oljeprodukter och andra ämnen som är farliga för miljön och hälsan.

Tvättas mer än 5 000 personbilar eller mer än 1 000 tunga fordon räknas verksamheten som anmälningspliktig. Därför måste verksamhetsutövaren anmäla fordonstvätten till miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.

Policy
Miljönämnden har antagit en policy för fordonstvättar. I policyn finns vissa utsläppsriktvärden som bör uppfyllas för olika typer av fordonstvättar samt en tidplan för när de ska vara uppfyllda. Policyn har tagits fram utgående från vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Den används som ett underlag vid tillsyn samt för att handlägga anmälningar.

Policy för fordonstvättarPDF


Innehåll: Petra Malm

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Petra Malm

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg