Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 30 april 2017
Mjölby kommun

Attefallsåtgärder

Broschyr om bygglov

Riksdagen har beslutat om bygglovbefriade åtgärder. Trots att bygglov inte krävs måste man ändå göra en anmälan till byggnadskontoret.

Från 2014 krävs det inte längre något bygglov om man har ett en- eller tvåbostadshus och vill:
- uppföra en komplementbyggnad på maximalt 25 kvvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (ett s.k. Attefallshus)
- bygga till med maximalt 15 kvadratmeter
- bygga två takkupor på en byggnad som inte redan har takkupor
- inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Krav på anmälan

Trots att kravet på bygglov är borttaget krävs det fortfarande att man gör en anmälan till byggnadskontoret för att få ett startbesked. När man lämnar in sin anmälan måste även ritningar (klicka här för att se exempelritningar) och situationsplan, som baseras på en karta från byggnadskontoret, lämnas in.

Innan man har fått startbeskedet får man inte påbörja byggnationen. 

Ingen regel utan undantag

Det finns dock vissa undantag från de nya reglerna. Till exempel så gäller de inte om din byggnad, eller området den står i, har ett kulturhistoriskt värde.

Vi hjälper dig!

Om ni vill utnyttja den nya möjligheten att bygga utan bygglov får ni gärna kontakta oss så kan vi berätta vad som gäller på er fastighet och vilka handlingar som måste lämnas in tillsammans med din anmälan.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-03-08

Senast ändrad av: Fredrik Hellqvist

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-03-08

Senast ändrad av: Fredrik Hellqvist

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Ställföreträdande stadsbyggnadschef och
bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88

Bygglovhandläggare/inspektör
Marie Tallbacka
Telefon: 0142-850 61

Bygglovhandläggare/inspektör
Mats Spång
Telefon: 0142-859 29

Bygglovassistent
Elisabeth Johansson
Telefon: 0142-851 87