Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Attefallsåtgärder

Broschyr om bygglov

Riksdagen har beslutat om bygglovbefriade åtgärder. Trots att bygglov inte krävs måste man ändå göra en anmälan till byggnadskontoret.

Från 2014 krävs det inte längre något bygglov om man har ett en- eller tvåbostadshus och vill:

  • uppföra en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (ett så kallat Attefallshus)
  • bygga till med maximalt 15 kvadratmeter
  • bygga två takkupor på en byggnad som inte redan har takkupor
  • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Krav på anmälan

Trots att kravet på bygglov är borttaget krävs det fortfarande att man gör en anmälan till byggnadskontoret för att få ett startbesked. När man lämnar in sin anmälan måste även ritningar och situationsplan, som baseras på en karta från byggnadskontoret, lämnas in. Innan man har fått startbeskedet får man inte påbörja byggnationen. 

Exempelritningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Exempel 1 - Fasadritning, enbostadshus.pdf 71.4 kB 2016-02-29 11.54
Exempel 1 - Plan-, sektion- och systemritning.pdf 321.1 kB 2016-02-29 11.53
Exempel 1 - Plan- fasad- och sektionsritning, garage.pdf 97.8 kB 2016-02-29 11.55
Exempel 2 - Fasad- och sektionsritning.pdf 81.4 kB 2016-02-29 11.56
Exempel 2 - Plan- och systemritning.pdf 314.3 kB 2016-02-29 11.57
Exempel 3 - Plan- och fasadritning.pdf 65.9 kB 2016-02-29 11.58
Exempel 4 - Plan- fasad- och sektionsritning.pdf 90.3 kB 2016-02-29 11.59
Exempel 5 - Plan- och fasadritning.pdf 104 kB 2016-02-29 11.59
Exempel 6 - Plan- fasad och sektionsritning.pdf 146.6 kB 2016-02-29 12.39
Exempel 7 - Plan- fasad och sektionsritning.pdf 148.4 kB 2016-02-29 12.40

Ingen regel utan undantag

Det finns dock vissa undantag från de nya reglerna. Till exempel så gäller de inte om din byggnad, eller området den står i, har ett kulturhistoriskt värde.

Vi hjälper dig!

Om ni vill utnyttja den nya möjligheten att bygga utan bygglov får ni gärna kontakta oss så kan vi berätta vad som gäller på er fastighet och vilka handlingar som måste lämnas in tillsammans med din anmälan.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480