Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Enskilt vatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Alla skall ha tillgång till rent vatten som kan användas utan hälsorisker.

Vattenkvalitet

Vattenkvalitén i enskilda vattentäkter kan påverkas av bakterier och kemiska ämnen. Ibland kan vattnet innehålla sjukdomsframkallande bakterier.

Sjukdomssymptomen liknar de som man förknippar med matförgiftning, det vill säga magåkommor. Har brunnsvattnet blivit förorenat av sjukdomsframkallande bakterier kan en klorering av brunnen göras.

Även kemiska ämnen kan påverka vattenkvalitetén på olika sätt. Vissa ämnen, till exempel kväveföreningar och fluorid, kan ge negativa hälsoeffekter. I bergborrade brunnar kan det också förekomma höga radonhalter i vattnet.

Barn är speciellt känsliga för förorenat dricksvatten eftersom de dricker mycket vatten i förhållande till sin kroppsvikt.

Andra ämnen som kan påverka vattnets tekniska egenskaper är lågt pH-värde, som innebär risk för frätskador på ledningar, höga järn-, mangan- och kalkhalter vilka kan ge utfällningar i installationer och missfärgad tvätt. Många ämnen som påverkar vattnet negativt kan tas bort med hjälp av vattenfilter.

Provtagning av vatten

Om du har egen brunn ansvarar du för kontroll av ditt eget dricksvatten själv. Oavsett om du upplever problem eller inte bör du kontrollera vattenkvalitén regelbundet. För att få hjälp med att kontrollera vattnet vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium.

Ackrediterade laboratorium hittar du på Gula Sidornalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under rubriken Laboratorier-Analyser t ex
ALcontrol AB, tel: 013-254900, www.alcontrol.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eurofins, tel: 010-4908110, www.eurofins.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du beställer dricksvattenundersökning får du allt du behöver hemskickat. Detta innefattar provtagningsinstruktioner tillsammans med provtagningskärl samt en kylväska för transporten av proverna till laboratoriet.

Om du har frågor om resultaten från en dricksvattenprovtagning svarar laboratorierna på detta. All provtagning går direkt via kontakt med laboratoriet.

Miljökontoret svarar på frågor och ger information om dricksvatten.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00

miljo@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480