Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Organisation på Trojenborgsskolan

Trojenborgsskolan är organiserad i fyra årskursvisa arbetsenheter. En arbetsenhet består alltså av eleverna i en årskurs plus de lärare som arbetar närmst dem.

Eleverna i en årskurs är indelade i mentorsgrupper på 10-15 elever, med en mentor. Två mentorsgrupper bildar en klass, vilket är den vanligaste undervisningsgruppen.

Lärarna i årskursen arbetar tillsammans i ett arbetslag, där en av dem fungerar som årskursledare.

De fyra årskursledarna utgör, tillsammans med rektor, ledningsgruppen.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in