Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Föräldraråd Skogslunds förskola

Varje avdelning har två föräldrarepresentanter i rådet som sammanträder ungefär en gång per termin. Syftet med föräldrarådet är att utbyta synpunkter och idéer för att göra verksamheten så bra som möjligt för barnen. På föräldrarådet medverkar alltid förskolechefen och personalrepresentanter.

Föräldrarepresentanter

Björken:
Sussie Lood sussieLood@hotmail.com
Andreas Jern Jern578@hotmail.com

Rönnen: 
Caroline Gårdh caroline.gardh@hotmail.com

Eken:
Linda Eriksen  eriksenlinda88@gmail.com               

Granen:

Välkommen till nästa möte på skogslunds förskola
Tisdagen den 28 november klockan 18.00.

Mötesprotokoll från föräldraråd:

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Britt-Mari Johansson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-28
Publicerad: 2013-09-27

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in