Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 29 mars 2017
Mjölby kommun

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

När du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du kontakta service- och teknikförvaltningen för att ta reda på om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet och vad anslutningen kostar.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är det område där kommunfullmäktige har bestämt att det ska finnas allmän vatten- och avloppsförsörjning. Man kan enkelt säga att Mjölby kommuns verksamhetsområde omfattar samhällena Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad, Hogstad, Spångsholm, Sya, Västra Harg, Önnebo och Skeppsås.

Inom området har kommunen och fastighetsägarna rättigheter och skyldigheter som regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Kommunfullmäktige har även bestämt vilka avgifter (VA-taxan) och föreskrifter (ABVA) som gäller här.

Fastigheter inom ett verksamhetsområde har i de flesta fall rätt att bli anslutna till den VA-tjänst (dricks-, spill- eller dagvatten) som verksamhetsområdet innefattar.

Hur gör jag?

  1. Kontakta service- och teknikförvaltningen för att få reda på vilka möjligheter till anslutning som finns för din fastighet. Vi beräknar då också vad anläggningsavgiften blir. 
  2. Skicka in blanketten vatten-aoch-avlopp-anmälanPDF. Den måste komma in till service- och teknikförvaltningen minst tre veckor innan anslutningen beräknas ske.
  3. När vi får in din anmälan skickar vi faktura på anläggningsavgiften.

Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet upprättar vi ett avtal.

Innehåll: Jenny Persson

Senast publicerad: 2016-12-12

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Persson

Senast publicerad: 2016-12-12

Senast ändrad av: Mia Högberg

Service- och teknikförvaltningen


Abonnentingenjör
Jessica Johansson
Telefon: 0142 - 857 48
jessica.johansson@mjolby.se

VA-ingenjör
Magnus Johansson
Telefon: 0142 - 850 59
magnusg.johansson@mjolby.se

VA/Avfallschef
Leif Andersson 
Telefon: 0142-36 61 22
leifg.andersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11