Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 30 april 2017
Mjölby kommun

Regler och avgifter

I kommunen finns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. Det finns även en taxa där det står vad vattentjänsterna kostar.

Allmänna bestämmelser

För alla som har kommunalt vatten och/eller avlopp i Mjölby kommun gäller ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ABVAPDF
ABVA-information till fastighetsägarePDF

Taxa för vatten och avlopp

Alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna VA-nätet ska betala en avgift. Den används för att underhålla och bygga ut de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna.

Avgiften är uppdelad i en anläggningsavgift (en engångsavgift när fastigheten ansluts) och en brukningsavgift. Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del som baseras på den mängd vatten som fastigheten använder. Om ytterliggare byggnad uppförs eller sker till- eller ombyggnad samt vid ändrad tomtyta kan anläggningsavgift tillkomma.

VA-taxa 2013PDF

Innehåll: Leif Andersson

Senast publicerad: 2017-03-21

Senast ändrad av: Johanna Wiklund

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Leif Andersson

Senast publicerad: 2017-03-21

Senast ändrad av: Johanna Wiklund

Service- och teknikförvaltningen


Kundservice

Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar 9-12
och 13.30-15.30  TKDebitering@mjolby.se

Abonnentingenjör
Jessica Johansson
Telefon: 0142-857 48 jessica.johansson@mjolby.se

VA/Avfallschef
Leif Andersson 
Telefon: 0142-36 61 22
leifg.andersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset Burensköldsvägen 11