Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Regler och avgifter

I kommunen finns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. Det finns även en taxa där det står vad vattentjänsterna kostar.

Allmänna bestämmelser

För alla som har kommunalt vatten och/eller avlopp i Mjölby kommun gäller ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ABVAPDF
ABVA-information till fastighetsägarePDF

Taxa för vatten och avlopp

Alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna VA-nätet ska betala en avgift. Den används för att underhålla och bygga ut de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna.

Avgiften är uppdelad i en anläggningsavgift (en engångsavgift när fastigheten ansluts) och en brukningsavgift. Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del som baseras på den mängd vatten som fastigheten använder. Om ytterliggare byggnad uppförs eller sker till- eller ombyggnad samt vid ändrad tomtyta kan anläggningsavgift tillkomma.

Extra föroreningsavgift

Från och med 2018 ska alla verksamheter som hanterar livsmedel, och har en årlig vattenförbrukning större än 1000 kubikmeter, redogöra för sina utsläpp till spillvattnet varje år. Om angivna gränsvärden överskrids debiteras fastighetsägaren den extra föroreningsavgift som är reglerad i antagen VA-taxa.

 

Redovisning av vattenförbrukning från verksamheten (antingen via en utgående flödesmätare eller inköpt mängd vatten) ska ske årligen. Om mängden vatten överskrider 1000 kubikmeter när året är slut, ska provtagning och rapportering ske av utsläppsvärden nästkommande år. Det betyder att om mängden vatten överskred 1000 kubikmeter under 2017 ska rapportering ske för 2018. Vänligen se fullständig information i länk nedan. MALL Rapporteringsunderlag återfinns också nedan för enklare inrapportering.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice.

VA-taxaPDF

Information om debitering enligt va-taxan för verksamheter som hanterar livsmedelPDF

MALL Rapporteringsunderlag VAWord

Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33

TKDebitering@mjolby.se

Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och klockan 13.30-15.30

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se

 

Miljöutredare

Natahlie Stärner
Telefon: 0142 -850 94

nathalie.starner@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480