Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Källaröversvämning

Översvämning drabbar oftast hus med källare. Det kan bero på stopp i ledningar, snösmältning, nederbörd eller vatteninstallationer som läcker.

översvämning i källare

Den ekonomiska ersättningen som du eventuellt kan få från ditt försäkringsbolag eller från tekniska kontoret uppväger aldrig de skador och besvär som följer med en översvämning. Därför är det bra om du arbetar förebyggande för att undvika källaröversvämning och att du vet hur du ska göra om du drabbas. 

Förebygg

Service- och teknikförvaltningen arbetar hela tiden med att förbättra avloppsnätet. Det går ändå aldrig att helt ta bort riskerna för källaröversvämning.

Du kan själv minska riskerna genom att se över dina installationer och ditt avloppssystem. Många anordningar, som pumpar och backventiler, behöver ses till regelbundet för att fungera som de ska. Fundera även över hur du använder källaren. Förvara inte saker som är känsliga för vatten där. Golv och väggar bör vara av vattentåliga material.

Vid översvämning tänk på att:

  • Bryta all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta saker som är fuktkänsliga.
  • Skaffa hjälp med länspumpning. (Räddningstjänsten kan hjälpa till, telefon 0142‑854 00.)
  • Vara noga med hygienen vid kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ringa försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäla översvämningen till service- och teknikförvaltningen.
  • Skriftligt meddela eventuella ersättningskrav på service- och teknikförvaltningen.

Dokumentera

Du bör dokumentera översvämningen och dina åtgärder – både skriftligt och med bilder. Frågor som du bör svara på är hur vattnet kom in och vilka åtgärder du vidtog.

Läs gärna mer i broschyren om källaröversvämningPDF

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480