Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Slam

Det som blir kvar när avloppsvattnet renas kallas för slam. Eftersom slammet är näringsrikt kan man använda det som gödsel på åkrar.

Slammet ligger på tork

I Mjölby kommun är arbetet med avloppsslam certifierat enligt REVAQ och det är enbart godkänt slam som får spridas på våra åkrar. Därför är det viktigt att vårt avloppsvatten är så rent som möjligt.

I slam från avloppsreningsverk finns det gott om fosfor. Fosfor är en begränsad och nödvändig resurs som är viktig att ta tillvara på. När avloppsslam sprids på åkermark återförs fosfor och andra näringsämnen till marken och behovet av konstgödsel minskar.

 

Kontakt

Miljöutredare

Nathalie Stärner

Telefon: 0142-850 94

nathalie.starner@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in