Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 23 januari 2018
Mjölby kommun

Exempel på ritningar

Fotografi på en husritning

Nedan finns exempelritningar som är fackmannamässigt utförda för fem olika typer av byggprojekt.

Klicka här för att läsa mer om avgifter för vatten och avlopp

Du kan med fördel skicka in dina ansökningshandlingar digitalt. Klicka här för att läsa mer.

Exempel 1 - Nybyggnad av enbostadshus med garage

Nybyggnation av ett enbostadshus med garage inom planlagt område. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och byggnaderna har en sammanlagd area av 160 kvadratmeter. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de fyra grannarna som gränsar mot fastigheten. Utstakning och lägeskontroll krävs alltid vid nybyggnation.

Ritningar

Situationsplan (baserad på nybyggnadskarta)

Plan-, sektion- och systemritningPDF

Fasadritning, enbostadshusPDF

Plan- fasad- och sektionsritning, garagePDF

Exempel 2 - Tillbyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad av ett enbostadshus inom planlagt område och åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Tillbyggnadens area är 45,8 kvadratmeter. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de fyra grannarna som gränsar mot fastigheten. Handläggaren beslutar om utstakning och lägeskontroll krävs.

Ritningar

Situationsplan (baserad på förenklad nybyggnadskarta)

Fasad- och sektionsritningPDF

Plan- och systemritningPDF

Exempel 3 - Tillbyggnad av enbostadshus (enkelt uterum)

Tillbyggnad av ett enbostadshus med en enkel variant av ett uterum inom planlagt område. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Uterummets area är 24,8 kvadratmeter. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de fyra grannarna som gränsar mot fastigheten. Handläggaren beslutar om utstakning och lägeskontroll krävs.

Ritningar

Situationsplan (baserad på utdrag ur primärkarta)

Plan- och fasadritningPDF

Exempel 4 - Tillbyggnad av enbostadshus (komplicerat uterum)

Tillbyggnad av ett enbostadshus med en mer komplicerad variant av ett uterum inom planlagt område. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Uterummets area är 24,8 kvadratmeter. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de fyra grannarna som gränsar mot fastigheten. Handläggaren beslutar om utstakning och lägeskontroll krävs.

Ritningar

Situationsplan (baserad på utdrag ur primärkarta)

Plan- fasad- och sektionsritningPDF

Exempel 5 - Installation av eldstad och rökkanal

Vid installation av eldstad krävs inte bygglov. Däremot måste en anmälan lämnas in (samma blankett som för bygglov).

Ritningar

Plan- och fasadritningPDF

Exempel 6 - Komplementbostadshus (Attefall)

Ett komplementbostadshus är en fristående byggnad som är mindre än 25 kvadratmeter och är inredd som en bostad. Ett komplementbostadshus kräver inte bygglov men däremot en anmälan.

Ritningar

Situationsplan (baserad på utdrag ur primärkarta)

Plan- fasad, och sektionsritningPDF

Exempel 7 - Komplementbyggnad (Attefall)

En komplementbyggnad är en fristående byggnad som är mindre än 25 kvadratmeter. En komplementbyggnad enligt Attefallsreformen kräver inte bygglov men däremot en anmälan.

Ritningar

Situationsplan (baserad på utdrag ur primärkarta)

Plan- fasad, och sektionsritningPDF

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-09-06

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-09-06

Senast ändrad av: Mia Högberg

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Ställföreträdande stadsbyggnadschef och
bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88

Bygglovhandläggare/inspektör
Mats Spång
Telefon: 0142-859 29

Bygglovhandläggare/inspektör
Henrik Bergström
Telefon: 0142-851 59

Bygglovassistent
Lillemor Joelsson
Telefon: 0142-851 87