Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 24 augusti 2017
Mjölby kommun

Skyltprogram för Mjölby kommun

Skyltprogrammet syftar till att informera, inspirera och vägleda vid utformning av skyltning i kommunen. Programmet ska vara en inspirationskälla och en vägledning vid bygglovansökan.

Skyltprogram för Mjölby kommun antaget 2013-05-21PDF

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2015-07-02

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2015-07-02

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Ställföreträdande stadsbyggnadschef och
bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88

Bygglovhandläggare/inspektör
Mats Spång
Telefon: 0142-859 29

Bygglovhandläggare/inspektör
Henrik Bergström
Telefon: 0142-851 59

Bygglovassistent
Lillemor Joelsson
Telefon: 0142-851 87