Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Pågående detaljplaner

Nedan kan du se vilka detaljplaner som är under framtagande i kommunen samt vilket skede de befinner sig i.

Detaljplaner i uppstartsskede

Detaljplaner

Detaljplan


Handläggare

 
Planprogram Hulje väst, Mjölby


Ida Arvidsson


Skänningeanstalten


Jonas Loiske


Kvarnområdet Mjölby


Jonas Loiske


Detaljplaner i samrådsskede

Detaljplaner

Detaljplan

Samråd

Handläggare

Detaljplan Hulje 8:24 med flera, Skjutbanor

2018-06-05 - 2018-08-17

Ida Arvidsson

Detaljplan Fall 1:1 med flera, Mantorp

2018-08-06 - 2018-09-17

Magnus Hultegård

 

Detaljplaner i granskningsskede

Detaljplan

Granskningstid

Handläggare

Detaljplan för Väderstads-Bosgård 1:8

2018-12-20 - 2019-01-25

Ida Arvidsson

Detaljplan Mjölby 43:68 m.fl. (Södra Björkudden)

2018-12-17 - 2019-01-21

Jonas Loiske

Detaljplan i Väderstad för Vallsberg 7:65

2018-12-06 - 2019-01-06

Ida Arvidsson

Detaljplan i Mantorp för del av
Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp vid Riksvägen)

Tid att lämna synpunkter
på revideringar 
2018-11-15 - 2018-12-09

Magnus Hultegård

Västanå 2:7 med flera

2018-05-30 - 2018-06-20

Jonas Loiske

Linköpingsgatan i Skänninge

2014-03-12 - 2024-04-02

 

Detaljplan Mjölby 40:2 med flera (Sörby förskola och LSS-boende)

2019-02-20 - 2019-03-15

Caroline Gyllemark

 

Detaljplaner i antagandeskede

Detaljplaner

Detaljplan

Handläggare

Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp

Ida Arvidsson

Överklagade detaljplaner

Detaljplaner

Detaljplan

Antagande

Handläggare 

Godkända planprogram

Godkända program

Program

Godkänt

Handläggare

Planprogram Fall 1:1 med flera, Mantorp

2018-03-20

Marika Tano

 

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se

 

Planarkitekt

Ida Arvidsson
Telefon: 0142-850 62

ida.arvidsson@mjolby.se

 

Planarkitekt

Jonas Loiske
Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

  

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se

 

Planarkitekt

Caroline Gyllemark
Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se

 

Planarkitekt

Marika Tano
Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480