Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Pågående detaljplaner

Nedan kan du se vilka detaljplaner som är under framtagande i kommunen samt vilket skede de befinner sig i.

Detaljplaner i uppstartsskede

Detaljplan


Handläggare

 

Viby-Stenstorp 1:7, Mantorp
Planprogram Hulje väst, Mjölby


Ida Arvidsson


 

Detaljplaner i samrådsskede

Detaljplan

Samråd

Handläggare

Detaljplan Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8

2018-09-21 - 2018-10-21

Ida Arvidsson

Detaljplan Hulje 8:24 m.fl, Skjutbanor

2018-06-05 - 2018-08-17

Ida Arvidsson

Detaljplan Mjölby 43:68 m.fl. (Södra Björkudden)

2018-07-09 - 2018-09-03

Jonas Loiske

Detaljplan Fall 1:1 m.fl. Mantorp

2018-08-06 - 2018-09-17

Magnus Hultegård

 

Detaljplaner i granskningsskede

Detaljplan

Granskningstid

Handläggare

Detaljplan i Mantorp för del av
Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp vid Riksvägen)

2018-09-26 - 2018-10-26

Magnus Hultegård

Västanå 2:7 m.fl.

2018-05-30 - 2018-06-20

Jonas Loiske

Linköpingsgatan i Skänninge

2014-03-12 - 2024-04-02

 

Detaljplaner i antagandeskede

Detaljplan

Handläggare

Häradsvallen 1:133 m.fl. Mantorp

Ida Arvidsson

Överklagade detaljplaner

Detaljplan

Antagande

Handläggare


 

Godkända planprogram

Program

Godkänt

Handläggare

Planprogram Fall 1:1 mfl. Mantorp

2018-03-20

Sara Gustavsson

 

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se

 

Planarkitekt

Ida Arvidsson
Telefon: 0142-850 62

ida.arvidsson@mjolby.se

 

Planarkitekt

Jonas Loiske
Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

  

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se

 

Planarkitekt

Caroline Gyllemark
Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se

 

Planarkitekt

Marika Tano
Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Byggnadskontoret
Senast ändrad av: Magnus Hultegård
Uppdaterad: 2018-09-24
Publicerad: 2013-01-30

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in