Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 29 mars 2017
Mjölby kommun

Kompostering

Ungefär hälften av allt vi slänger i soppåsen är organiskt avfall som kan förmultna. Genom kompostering kan avfallet vändas till en resurs i form av näringsrik jord. I komposten bryter mikroorganismer och maskar ned avfallet.

Alla som vill får kompostera köksavfall. Du behöver inget tillstånd, dock krävs att du gör en anmälan till miljönämnden om att du tänker kompostera köksavfall. Tänker du endast kompostera trädgårdsavfall får detta ske utan anmälan. För kompostering av hushållsavfall gäller att behållaren ska vara sluten och anpassad för året-runt-bruk.

Här kan du ladda ner blankett för anmälan av kompost PDF
Du kan också hämta den på miljökontoret. Behandlingen av anmälan är gratis för mindre komposter.

Självklart gäller att all kompostering ska ske så att inga olägenheter för omgivningen uppstår, exempelvis dålig lukt eller att den drar till sig skadedjur. Inte nog med att du får en fin och näringsrik jord som kan användas i trädgården, du minskar också mängden avfall som annars hade hamnat i sopkärlet. Detta innebär att de som komposterar sitt köksavfall har möjlighet att få ett förlängt hämtningsintervall av hushållsavfallet, vilket medför att du får lägre kostnad.

Mjölby kommun tillsammans med Boxholm kommun har sammanställt en kort informationsfolder om kompostering som finns att ladda hem som pdf-fil: Råd & regler för komposteringPDF

Kompostering av latrin

Latrin går självklart mycket bra att kompostera. På grund av smittrisken är det särskilt viktigt att hanteringen sker på ett ändamålsenligt sätt. För ytterligare information om latrinkompostering har miljökontoret tagit fram en särskild informationsfolderPDF

Innehåll: David Hansevi

Senast publicerad: 2016-11-28

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: David Hansevi

Senast publicerad: 2016-11-28

Senast ändrad av: Mia Högberg

Miljökontoret


Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Postadress:
Mjölby kommun
595 80, Mjölby