Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Regler och avgifter

I kommunen finns en renhållningsordning. Den består av föreskrifter om vad som gäller för avfallshanteringen och en avfallsplan. Det finns även en taxa där det står vad allt kostar.

Avfallsplan 2012-2017

Alla kommuner ska ha en avfallsplan som beskriver vad som ska göras de kommande åren. Mjölby kommun har en gemensam avfallsplan med Tranås och Boxholms kommuner.

Sammanfattnig av avfallsplanen 2012-2017PDF
Avfallsplan 2012-2017PDF

Föreskrifter om avfallshanteringen

Föreskrifterna kan enkelt kallas för kommunens lag på avfallsområdet och beskriver vad som gäller i kommunen.

>>Föreskrifter om avfallshanteringPDF

Taxa

Kommunens avfallshantering finansieras genom renhållningsavgifter.

Du betalar en grundavgift som bestäms utifrån abonnemangstyp. Den täcker kostnaden för till exempel återvinningscentralen, planering och fakturering.

Taxan består också av en hämtnings- och behandlingsavgift för dina sopor. Den varierar beroende på kärlstorlek och hur ofta du har hämtning.

Avfallsstaxa för Mjölby kommun 2017PDF

Dispenser och undantag

Är man duktig på att sortera sitt avfall och/eller komposterar matavfall, kan man dela kärl med grannen, minska kärlstorleken eller ha glesare hämtningsintervall. Kontakta vår kundservice om du är intresserad av dessa alternativ. Det kan krävas att du söker dispens eller anmäler det till miljökontoret.

Läs mer om dispenser och undantag

 

Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33

Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och klockan 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480