Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Avfallstrappan

Arbetet med att förebygga mängden avfall och mängden farliga ämnen i avfallet är prioriterat av EU. De har därför tagit fram en avfallshierarki. Den går ut på att minska avfallet och ta hand om det avfall som uppstår.

Avfallstrappan
Avfallshanteringen har en prioritetsordning i fem trappsteg:

Minska mängden

Det bästa är såklart att inget avfall uppstår. Köp bara det du behöver och laga det som går. Blir det mat över — gör matlåda på resterna.

Återanvända

Ge bort eller sälj det du har tröttnat på eller lämna in det på second hand. Låna, byt eller dela saker med andra.

Återvinna

Tidningar och förpackningar ska till återvinningsstationerna och övrigt avfall som inte går att återanvända lämnar du till återvinningscentralen.

Förbränna

Brännbart avfall slängs i soppåsen och det som inte får plats lämnar du på återvinningscentralen. Avfallet förbränns och blir till värme och energi.

Deponera

I sista hand förvaras avfall som inte går att återvinna eller förbränna på en soptipp, en så kallad deponi.

 

Kontakt

Miljöingenjör

Jenny Persson

Telefon: 0142-859 14

jenny.persson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480