Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Barnomsorg, grundskola och skolbarnomsorg


När du fyllt i blanketten ska den skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till adressen som anges på respektive blankett.
Har du svårt att hitta en särskild blankett i listan nedan kan du trycka Ctrl + F på ditt tangentbord för att få fram ett sökfält. Ange sedan ett ord i sökfältet så kommer det ordet markeras på sidan. Sökfältet visas oftast ovanför eller nedanför sidan du befinner dig på, men detta kan variera beroende på vilken webbläsare du använder.

Blankett

Beskrivning

Acrobat PDF

Dygnet-runt-omsorg, bilaga till ansökan

Här söker du som vårdnadshavare barnomsorg på obekväma arbetstider

Ladda nedPDF

Dygnet-runt-omsorg, schemablankett

Här lämnar du som vårdnadshavare schema över ditt barns behov av barnomsorg på obekväm tid

Ladda nedPDF

Dygnet-runt-omsorg, överenskommelse

Ömsesidig överenskommelse för underskrift mellan dig som vårdnadshavare och Mjölby kommun angående barnomsorg på obekväm tid

Ladda nedPDF

Egenvård, händelserapport

Här fyller vårdnadshavare eller personal i avvikelser kopplade till egenvård och egenvårdplan.

Ladda nedPDF

Egenvårdsplan förskola/skola

En egenvårdsplan ska vid fyllas i av vårdnadshavare och personal för barn i behov av egenvård i förskola/skola.

Ladda nedPDF

Egenvård vid diabetes

Blankett som ska fyllas i för barn/elever som har behov av egenvårdsinsatser kopplade till diabetes.

Ladda nedPDF

Enskild förskola, ansökan

Här ansöker du om tillstånd godkännande och bidrag för enskild förskoleverksamhet

Ladda nedPDF

Förskoleplats i Mjölby kommun för boende i annan kommun, ansökan

Här söker vårdnadshavare som är folkbokförda i annan kommun barnomsorgsplats i Mjölby kommun

Ladda nedPDF

Gemensam vårdnad, för- och skolbarnsavgifter

Överenskommelse för underskrift mellan vårdnadshavare och personal i grundskola och/eller skolbarnomsorg

Ladda nedPDF

In- eller utflyttning av elev, anmälan

Här lämnar du som vårdnadshavare uppgifter om elev vid in eller utflyttning av elev, till eller från skola i Mjölby kommun

Ladda nedPDF

Ledighet för elev i grundskolan, ansökan

Här ansöker du som vårdnadshavare om ledighet för barn i grundskola

Ladda nedPDF

Modersmål, ansökan

Här anmäler du som vårdnadshavare önskemål om undervisning i ditt barns modersmål

Ladda nedPDF

Modersmål, uppsägning

Här anmäler du som vårdnadshavare uppsägning av undervisning i ditt barns modersmål

Ladda nedPDF

Skolgång i Mjölby kommun för boende i annan kommun, ansökan

Här söker vårdnadshavare som är folkbokförda i annan kommun plats i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Mjölby kommun 

Ladda nedPDF

Skolskjuts, ansökan

Här söker du som vårdnadshavare skolskjuts för ditt barn och lämnar preliminärt läsårsschema över ditt barns behov av skolskjuts

Ladda nedPDF

Kostintyg, specialkost, för förskolan

Här ansöker du som vårdnadshavare om specialkost för ditt barn av medicinska och /eller andra skäl

Ladda nedPDF

Kostintyg, specialkost, för grundskolan

Här ansöker du som vårdnadshavare om specialkost för ditt barn av medicinska och /eller andra skäl

Ladda nedPDF

Önskemål om förläggning av tid, 15-timmarsbarn

Här ansöker du som vårdnadshavare till förskolechef om önskemål av förläggning av vistelsetiden för 15-timmarsbarn

Ladda nedPDF

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480