Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Bygga och riva

När du fyllt i blanketten ska den skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till adressen som anges på respektive blankett.

Blankett

Beskrivning

Acrobat PDF

Anmälan

Här anmäler du byggnation som inte kräver bygglov (ändring av byggnad, installationer och bygglovbefriade byggnader)

Ladda nedPDF (pdf, 110.7 kB)

Ansökan: Bygglov

Här ansöker du om bygglov samt söker andra tillstånd gällande fastighet

Ladda nedPDF (pdf, 110.4 kB)

Ansökningsbilaga: Material- och kulörbeskrivning

Här fyller du i och lämnar uppgifter angående material och kulör på fastigheten vid bygglovansökan

Ladda nedPDF (pdf, 38.4 kB)

Ansökan om förhandsbesked

Här ansöker du om bygglov kan beviljas på den avsedda platsen.

Ladda nedPDF (pdf, 71 kB)

Blankett: Meritförteckning

Här lämnar du in meritförteckning som kontroll/fristående sakkunnig PBL och funktionskontrollant OVK

Ladda nedPDF (pdf, 59.7 kB)

Ansökan om icke lovpliktig åtgärd

Här ansöker du om icke lovpliktig åtgär

Ladda nedPDF

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480