Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som rör miljön och naturen. Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Vi måste även producera hållbar mat, utan att förstöra och smutsa ner vårt vatten och vår jord.

Genom att ändra våra livsstilar kan vi minska den globala uppvärmningen. Det innebär till exempel att vi måste ändra våra resvanor, minska energianvändningen och minska på vårt avfall.

I kommunen jobbar vi bland annat med att minska energiåtgången i våra fastigheter och uppmuntrar våra anställda till att åka kollektivt i första hand när de ska på tjänsteresor. När det inte är möjligt att resa kollektivt har vi tillgång till flertalet biogasbilar.

Kontakt

Hållbarhetsstrateg

Åsa Carlberg
Telefon: 0142-850 00

asa.carlberg@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480