Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling; ekonomi, sociologi, ekologi

Mjölby kommun tycker det är viktigt med hållbar utveckling, vilket man bland annat lyfter fram i sin vision.

Där står det bland annat;

"Mjölby kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande.

Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Vi ska skapa utrymme för att både människor, företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt."

Vad är då hållbar utveckling?


Hållbar utveckling brukar beskrivas utifrån tre olika delar; ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Alla delarna är lika viktiga och är beroende av varandra.
  • Ekonomisk hållbarhet innehåller bland annat produktivitet, investeringar, finansiell stabilitet, nyskapande och infrastruktur.   
  • Social hållbarhet innehåller områden som utbildning, arbetsliv, hälsa, delaktighet, kultur och kreativitet.
  • Ekologisk hållbarhet innehåller klimat, biologisk mångfald, ekosystem, luft, mark och vatten.

Kommunstyrelsens förvaltning


Hållbarhetsstrateg Åsa Carlberg

Telefon: 0142-850 00
asa.carlberg@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Energiplan & klimatstrategiPDF

Innehåll: Åsa Carlberg

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Åsa Carlberg

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg