Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Elitbidrag

Elitbidraget ska ge idrottsföreningar förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet på nationell och regional elitnivå. Det ska också skapa förutsättningar för ökad ungdomsverksamhet.

Vem eller vilka kan beviljas stöd?

Elitbidrag kan ges till lagidrotter. Idrotter där lagtävling är en del av en annars individuell idrott omfattas inte, stafettlag och laghoppning är exempel på detta. Bidraget omfattar endast verksamhet på seniornivå.

 

Hur går det till?

 

Kultur- och fritidsförvaltningen utser och kontaktar aktuella föreningar. Beredning sker vid två tillfällen per år.

  • Verksamhet sommartid -  beslut tas senast 31 december.
  • Verksamhet höst och vinter - beslut tas senast 31 maj.

Beräkning

Elitbidraget baseras på två beräkningsgrunder:

  • Idrottslig nivå
  • Omfattning ungdomsverksamhet

Kontakt

Ekonom, bidragsfrågor

Kjell Karlsson

Telefon: 0142-852 34

kulturofritid@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480