Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 25 juli 2017
Mjölby kommun

Kommunmål - hur hänger de ihop med visionen?

Kommunallagen slår fast att alla kommuner måste ange finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Mjölby kommun bryts visionen ner i långsiktiga kommunmål som vi har valt att kalla dem. Kommunmålen har strategisk betydelse för kommunens utveckling med siktet inställt på att förverkliga visionen.

Kommunmål 2015

En kommun med livskraft

 • Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning
 • Medborgarnas hälsa ska förbättras

Invånarna är initiativrika och välutbildade

 • Utbildningsnivån ska höjas

En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass

 • Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna i landet
 • Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningskostnaderna ska minska

Utvecklande mötesplatser

 • Invånarna ska känna sig allt mer trygga och säkra
 • Medborgarnas ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande 

En miljö som håller i längden

 • Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid

Kommunen som organisation

 • Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare
 • Årets resultat, ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till 1 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 procent.
 • Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 miljoner kronor.
 • Investeringsnivån för all verksamhet utom VA, avfall och markexploatering ska högst uppgå till genomsnittligt 66 miljoner kronor per år.

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2017-01-09

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2017-01-09

Senast ändrad av: Mia Högberg

Utvecklingschef

Carina Brofeldt
carina.brofeldt@mjolby.se
Telefon: 0142-851 56

Läs hela Vision 2025PDF